March 3 - March 11 2023, Aarhus, Denmark
March 3 - March 11 2023
Aarhus, Denmark

Audience / Publikum

 • Audience

  Location

  All competition rounds take place in Musikhuset Aarhus.
  1st and 2nd round in Lille Sal.
  3rd round/final takes place in Symfonisk Sal with Aarhus Symphony Orchestra.

  Entré

  1st and 2nd round have no entrance fee and takes place in modules of 30 minutes per pianist. Doors will be opened every half hour.

  The 3rd round/final with Aarhus Symphony Orchestra has an entrance fee. Tickets are sold via Aarhus Symfoniorkester

  Schedule and Programmes

  Schedule and daily programmes are published at Schedule and programmes

  The order of playing is determined by drawing lots and thus the schedule will be updated throughout the week.

  A detailed programme booklet is available at the entrance to the concert hall.

  Videos and live stream

  All rounds are live streamed at www.pianocompetition.dk/live

  Resultater

  All results will be published under News

 • Publikum

  Sted

  Alle runder foregår i Musikhuset Aarhus.
  1. og 2. runde finder sted i Lille Sal.
  3. runde/finalen finder sted i Symfonisk Sal sammen med Aarhus Symfoniorkester.

  Entré

  1. og 2. runde er gratis og foregår i moduler af 30 minutter pr. pianist. Dørene bliver således åbnet og lukket hver halve time.

  3. runde/finalen med Aarhus Symfoniorkester har entré. Billeter kan købes via Aarhus Symfoniorkester

  Tidsplan og programmer

  Se tidsplan og dagsprogrammer under Schedule and programmes

  Der bliver trukket lod om rækkefølgen pianisterne skal spille i og tidsplanen vil således blive opdateret ugen igennem. Hold øje med siden!

  Et detaljeret trykt program forefindes ved indgangen til koncertsalen.

  Video og live stream

  Hele konkurrencen bliver streamet live på www.pianocompetition.dk/live

  Resultater

  Alle resultater bliver annonceret under News