Results 2013

 

Category A:

1st prize: Davit Khrikuli, 6.000 Euro

2nd prize: Victoria Audrey Sarasvathi, 4.000 Euro

3rd prize: Elizaveta Klyuchereva, 2.000 Euro

 

Category B:

1st prize: Leonardo Colafelice, 8.000 Euro

2nd prize: Anastasia Sobyanina, 5.000 Euro

3rd prize: German Kitkin, 3.000 Euro

4th prize: Arash Rokni, 1.000 Euro

 

Other prizes:

Carl Nielsen Prize A: Davit Khrikuli, 1.000 Euro

Carl Nielsen Prize B: Leonardo Colafelice, 1.500 Euro

Pianorama Prize: Leonardo Colafelice, 1.000 Euro